PROSTĚJOVSKÁ KOMERČNÍ SPISOVNA
 
   
 
       
 

Společnost PKS, s.r.o. vznikla dne 5. března 2002 zápisem do obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Brně. Zápis je proveden v oddíle C, vložka 41603. Hlavním předmětem činnosti je úschova písemností.

V souladu se zákony 645/2004 Sb., 646/2004 Sb. a 499/2004 Sb. účinných od 1.1.2005 byla společnosti po posouzení provozních a odborných podmínek vydána koncesní listina spisovny.


ZVĚTŠIT

 
OBCHODNÍ PARTNER:a
aaaa
www.svvyrobni.cz